பாடல் -2

adiya5

கீர்த்தனை

ராகம் -சண்முகப்பிரியா தாளம்-ஆதி
இயற்றியவர்- அடியவன் க. வி.பி

muruga1

பல்லவி

முருகா என்றே உருகுது மனமே
முத்தமிழ் தலைவா வரம் அருள்வாயோ

அனுபல்லவி

நெடுமால் மருமா முருகா அழகா
குமரா குகனே குன்றாடும் செல்வனே

சரணம்

புள்ளி மயில் ஏறி துள்ளி விளையாடி
வள்ளியுன் நாடி தெள்ளு தமிழ் பாடி
சேவல் கொடியாடி செவ்வேள் உடனேந்தி
செந்தில் செல்வா வரமருள்வாயோ

சரணம் 2

தஜம் என்று தாளம் இசைத்திட
தகதொம் என்று மேளம் அதிர்திட
தோகைமயில் விரித்தாடிய அழகா
தேவர் குறைகளை தீர்த்த குமரா
உந்தன் சித்திர அழகை அடியவன் பாடிட
ஆறுமும் அசைத்தாடியே வா வா
அழகு மயில்மீதேறியே வா வா…
(முருகா..)

Posted in பாடல் | Tagged | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

பாடல்-1

adiya1

ராகம்- கானடா தாளம் – ஆதி
இயற்றியவர் – அடியவன் க.வி.பிரமீன்
பதம்

பல்லவி

adi1

வேங்குழல் ஊதிடும் மாயவனோ கண்ணா
வேதனை கொண்டேன் காதலினால் உன்னால்

அனு பல்லவி

கண்மூடி விளையாடி காதலில் கலந்தாய்
அது
கனவாய் மாறியதோ காரணம் சொல்வாய்

சரணம்

உந்தன் கரம் பற்ற என் மனம்தவிக்கிது
நீ என்னை அணைத்திட என் உள்ளம் துடிக்கிது
வெண்ணை தேடி பல வீடுகள் சென்றாய்
அதில்
என்னை மறந்து புது உறவு கொண்டாய்

சரணம் 2

உருகி உருகி மனம் மருளில் மயங்கி கணம்
கனவில் நினைவாக முடியில் இறகோடு
மதியின் முகத்தோடு அழகின் வனத்தோடு அன்பின் உளத்தோடு அன்று எனை அணைத்த மகிழ்வோடு என்றும் எனைக் கவரும் நிலையோடு தண்டை கொஞ்சிடும் பதத்தோடு தகிட தகஜணுத யதியோடு ஸநிகரி பமகரி சுரத்தோடு நாடித் தேடி எனை ஓடி நீ வந்து காதல் ரசம் படைத்து மோன நிலை கலைத்த

( வேங்குழல் ஊதிடும்)

Posted in பாடல் | Tagged | 1 பின்னூட்டம்